Meie väärtused

Missioon

Lasteaed Sirel kõikide töötajate missiooniks on pakkuda 2 – 7a. lastele turvalist ja multikultuurset arengukeskkonda, toetada laste igakülgset ja tasakaalustatud arengut, unustamata seejuures lapsepõlvemaailma rõõme.

Visioon

Lasteaed Sirel on elurõõmsa, rikkaliku kultuuripagasiga ja loova isiku kujunemist tagav lasteasutus.

Lasteaia väärtused

S Sõprus ja sõbralikkus
Oleme loonud lasteaias sõbralikku ja hubase õhkkonna laste, lastevanemate, ning lasteaia kõigi töötajate jaoks. Väärtustame sõprust, hoolivust, tolerantsust, traditsioone, oma ja teiste rahvaste kultuuri.


I Individuaalsus ja omanäolisus individuaalsusega arvestamine
Õppimine ja kasvamine lasteaias on üheaegselt nii arenguliselt kui individuaalselt lastele sobiv.
Lasteaed väärtustab lapse individuaalset arengut. Iga laps on eriline ning erinevate vajadustega. Arvestame lapse päritolu, võimeid ja soove. Peame oluliseks lapse toetamist, mõistmist ja aktsepteerimist täiskasvanute ja teiste laste poolt.


R Rõõm ja mängulisus
Lasteaias on olulisel kohal mäng, mis pakub rõõmu nii lastele, kui ka täiskasvanutele. Tunneme rõõmu koostööst meie mõttekaaslastega, asutuse edusammudest.


E Elamusrohkus ja elukestev õppimine
Oleme teadlikud muutuste vajadusest ja peame nendega sammu. Lasteaed tunnustab nii laste kui personali elukestva arengu põhimõtet. Oluliseks peame personali terviklikku arengut, sest vaid tasakaalus ja eneseteadlik täiskasvanu saab olla parim eeskuju väikesele lapsele.


L Loovus
Oleme loovad. Õpime igast kogemusest ning arendame loovust iseendas, et luua uudseid lahendusi. Hindame neid, kes otsivad uusi ideid. Oleme avatud uuendustele ning mõistame ja oskame arvestada otsuste tegemisel muutusi haridussüsteemis ja ühiskonnas.