Meist

 • Tartu Sireli Lasteaed

  Tartu Lasteaed Sirel on Eesti õppekeelega 3 rühmaline, kodune, oma köögiga ning tugeva meeskonnaga lasteasutus.

  • Sõimerühm: ” Mesimummud” lastele alates 2 eluaastast
  • Sobitusrühm: “Liblikad” 3 -5 aastastele lastele
  • Sobitusrühm: ” Lepatriinud” 4 -7 aastastele lastele.

  Sireli lasteaia lastele on loodud hubased rühmad ja turvaline õueala.

  Lasteaial on väljakujunenud omad väärtused ning traditsioonid. Lasteaia üritused toetuvad  eesti rahvakalendri tähtpäevadele.

  Lasteaias tegutseb saksakeele huviring. Lasteaial toimub tihe koostöö Lüneburgi linnaga, eesotsas meie lasteaia sponsoriga hr Karl Heinz Hebrokiga.

  Lastele tagatakse mitmekülgseid, eale vastavaid arenguvõimalusi ning individuaalset lähenemist.

  Üks õppe-ja kasvatustöö suundadest on lastele vanemate töö väärtustamine ja tutvumine ümbritseva maailmaga „kättesaadavuse“ alusel. Palju erinevaid üritusi (muusikalised, õppekäigud, väljasõidud) lastele ja lastevanematele.

  Sirelis on oma köök, kus valmistatakse lastepäraseid ja tervislikke toite. Oleme võitnud kolmel korral Tartu Linna parima toitlustamisega  lasteaia tiitli.

  Lasteaias on kasutusel “Kiusamisest vaba lasteaed” ning osaline “Hea alguse” metoodika.

  Lasteaed on praktikabaasiks Tartu ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilastele.

  Huviringid – Robootika (tasuline) ja Saksa keele huviring(tasuline)