Tutvustus

Sireli lasteaiast

Tartu Lasteaed Sirel on kolmerühmaline lasteaed.

Õppeaastal 2017-2018  töötab lasteaias  kolm eesti õppekeelega rühma.

Nendest:

1 sõmerühm:

 " Mesimummud" lastele alates 2 eluaastast

1  sobitusrühm

"Liblikate rühm" 3 -5 aastastele lastele

1 sobitusrühm

" Lepatriinude rühm"4 -7 aastastele lastele.

Sireli lasteaia lastele on loodud hubased rühmad ja turvaline õueala.

Lasteaial on väljakujunenud omad väärtused ning traditsioonid. Lasteaia üritused toetuvad  eesti rahvakalendri tähtpäevadele.

Lasteaias tegutseb saksakeele huviring.

Lasteaial toimub tihe kosstöö Lüneburgi linnaga, eesotsas meie lasteaia sponsoriga hr Karl Heinz Hebrokiga.

Lasteaias on kõige olulisemal kohal lapsesse individuaalne lähenemine ninglaste mäng ja õuesõpe.

Sirelis on oma köök, kus valmistatakse lastepäraseid ja tervislikke toite. Oleme võitnud kolmel korral Tartu Linna parima toitlustamisega  lasteaia tiitli.
Sireli Lasteaed liitus 2013 aastal „Kiusamisest vaba lasteaed“ ja "Väärtused eesti vanasõnade kaudu"projektidega.

Jätkaime ka 2016-2017 õppeaastal samade rpojektide rakendamise igapäeva tegevustesse.

Pedagoogiline personal

 Personali koosseisus .

Nimi

 

Ametikoht

 

Haridus

Eriala

Jelena

direktor

kõrgharidus

alushariduse pedagoog

 Piret

 õppealajuhataja

 kõrgharidus

 algklasside õpetaja

Liina

  õpetaja

kõrgharidus

koolieelse lasteasutuse õpetaja

 Jane

õpetaja

kõrgharidus

koolieelse lasteasutuse õpetaja

Elina

õpetaja

kõrgharidus

omandab kõrgharidust Rakvere kolledžis

Jane

õpetaja

kõrgharidus

alushariduse pedagoog

 Eda

õpetaja

kõrgkharidus

 eripedagoog

Marika

liikumise õpetaja

kõrgharidus

liikumiseõpetaja

Annika

muusikaõpetaja

kõrgharidus

koolieelse lasteasutuse muusikaõpetaja

Evi

logopeed 

kõrgharidus

logopeed-defektoloog

Ülle

õpetajat abistav töötaja

keskeriharidus

lapsehoidja

 

Muu personal

Rima majandusjuhataja
Ljudmila koristaja
Tatjana õpetaja abi
Leana õpetaja abi
Eda õpetaja abi
Maria kokk
Ljudmila koka abi
Maria majahoidja

 

Traditsioonid

 • SEPTEMBER- TARKUSEPÄEV
  MIHKLILAAT
  LASTEAIA SÜNNIPÄEV
  LASTEKAITSEPÄEVA PIKNIK
  RAHVAKALENDRI TÄHTPÄEVADE TÄHISTAMINE
  ADVENDIHOMMIKUD
  VASTLAPÄEV
  SIRELI OLÜMPIAMÄNGUD
  MASKOTIPÄEVAD
  TEMAATILISED NÄDALAD
  Sirel õitseb aastaringselt!!!