Rühmad

Liblikad

Lepatriinud

Mesimummud

Laste vanus 3-5 a Laste vanus 5-7 a Sõimerühm. Laste vanus 2-3 a
   Lepatriinud  Mesimummud
         Õpetajad         Õpetajad       Õpetaja  

           Jane 

         Jane

       Liina

          Elina

         Eda

      Ülle /õpetajat abistav töötaja

           Eda   õpetaja abi

        Leana    õpetaja abi

      Tatjana    õpetaja abi