Tartu Lasteaed Sirel hoolekogu

Hoolekogu koosseis kinnitatakse Tartu Linnavolikogu otsusega oktoober 2017.